MODROTLAČ

PETER TRNKA

Výroba tradičnou technikou

O mne

Výrobe modrotlače sa v našej rodine venujem už ako 5. generácia. Ponúkam komplexné a špecifické zručnosti v tejto oblasti. Kladiem dôraz v zachovávaní tradičných historických postupoch výroby a aj v ľudových vzoroch. Moja 13 ročná prax, nadšenie a kreativita umocnená rodinnou atmosférou v mojej dielni sľubujú istotu riešení ušitých na mieru práve vám a vašim možnostiam - ako finančným, tak aj priestorovým a štýlovým.

Moje hodnoty: Pozitívne myslenie

Pozitívne myslenie je kľúčom k úspechu založenom na pozitívnom prístupe ku všetkému, čo robím. Pomáha vytvárať dôveru a odhodlanosť robiť veci najlepšie, ako viem. 


Peter Trnka
Peter Trnka

Z mojej dielne